Reklamacje

Reklamacje:

Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła i są oryginalne.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

1. wad fabrycznych,

2. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,

3. niezgodności towaru z zamówieniem.

W przypadku wystąpienia jednej lub więcej z podanych sytuacji, prosimy o odesłanie towaru przesyłką poleconą na adres : FHU Gasport, Meissnera 1, 80-462 Gdańsk wraz z dowodem zakupu towaru w naszym sklepie z dopiskiem „reklamacja" i pismem reklamacyjnym zawierającym :

  1. opis przyczyn reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady lub niezgodności,
  2. informacją jakiej formy kompensaty Państwo oczekują (sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy),
  3. danych teleadresowych składającego reklamację.

Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez nas przesyłki. Po uiszczeniu opłaty klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy.

W związku z obowiązkiem poinformowania o sposobach polubownego rozwiązywania sporów, podajemy link do internetowej platformy ODR.

Ze względu na specyfikę branży nie korzystamy z tzw. polubownych form rozwiązywania sporów. 

Sklep jest w trybie podglądu

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.

{nocache:b3c3aa0f8391a4abfecd47e6d99b8926#0}
Click Shop | Hosting home.pl