Regulamin

Regulamin Sklepu : obowiązuje od dnia 24 grudnia 2014 roku.

Sklep internetowy Yasaka Polska, działający pod adresem www.yasaka.pl prowadzony jest przez firmę FHU Gasport z siedzibą w Gdańsku przy ul. Meissnera 1, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 109681, NIP 5841464321, Regon 192765854.

Sformułowania użyte w Regulaminie :

Sklep - sklep internetowy Yasaka Polska działający pod adresem www.yasaka.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem internetu.

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas realizacji zamówienia – czas od momentu otrzymania zamówienia do momentu wysłania przesyłki wybraną przez Klienta formą dostawy.

Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie.

Konto Klienta – zakładana dobrowolnie przez Klienta baza, zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, stan ich realizacji, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące rozliczeń.

Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne.  

 

 

I.   Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.    Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem internetu. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.yasaka.pl. Zamówienia od Klientów powinny być składane za pomocą oprogramowania sklepu www.yasaka.pl. Natychmiast po złożeniu zamówienia system potwierdza Klientowi e-mailem, że zamówienie dotarło do Sklepu. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

W zamówieniu Klient dokonuje:

  1. wyboru zamawianych towarów oraz określa ich pożądane cechy (np. grubość podkładu i kolor okładziny).
  2. oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy).
  3. wyboru sposobu płatności.

2.     W przypadku zamówień składanych po raz pierwszy lub z nowoutworzonego Konta Klienta Klient otrzymuje e-maila z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia i Sklep rozpoczyna realizację zamówienia po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od Klienta. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

3.    Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości. Składając zamówienie Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą rozpatrywane.

4.    Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 18.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia pracy. Sklep funkcjonuje w godzinach 10.00 - 18.00.

5.    Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 5 dni nie będą realizowane.

6.   Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu.  

 

II.   Ceny towarów

1.   Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w PLN i zawierają podatek 23 % VAT.

2.   Podane ceny dotyczą jednej sztuki towaru z wyjątkiem opakowań piłeczek i owijek.

3.   Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.  

 

III.   Czas i forma realizacji zamówienia

1.    Sposoby i czas dostawy w Polsce:

a.   Poczta Polska, przewidywany czas dostawy: przesyłka priorytetowa 2 dni robocze, przesyłka ekonomiczna 3-5 dni roboczych. Usługa wykonywana jest przez Pocztę Polską na podstawie "Regulaminu świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym" oraz ustawy "Prawo pocztowe", odpowiednich rozporządzeń i aktów wykonawczych.

b.   Firma Kurierska, przewidywany czas dostawy : 1 dzień roboczy lub dwa dni robocze dla mniejszych miejscowości.

2.   Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę lub firmę kurierską. Podane terminy mogą ulec znacznemu wydłużeniu w okresach przedświątecznych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

3.    W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Dotyczy to zwłaszcza stołów i robotów do tenisa stołowego, które Sklep wysyła jedynie transportem własnym lub za pośrednictwem firmy kurierskiej z zastrzeżeniem, że nie zawsze transport własny sklepu jest możliwy.

4.    Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie: "płatność przy odbiorze" wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejno wysłanych zamówień płatnych przy odbiorze, dostarczanych przez pocztę lub firmę kurierską. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Klient może korzystać wyłącznie z formy zapłaty jaką jest przedpłata przelewem bankowym.  

 

IV.   Dane osobowe

1.   Wysyłając nam dane osobowe, wyrażają Państwo dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych przez Sklep z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgoda ta nie obejmuje zezwolenia na udostępnianie danych innym podmiotom w celu ich przetwarzania. Jednocześnie informujemy, że dysponują Państwo prawem wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 58-346-94-63, faxem pod numer 58-346-92-57 lub e-mailem na adres: gasport@butterfly.pl    

 

V.    Zwroty

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014 roku (Dziennik Ustaw 2014 poz. 827 ze zmianami) wprowadzającą Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować FHU Gasport z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Meissnera 1 (tel. 58 - 346 - 94 - 63, fax 58-346-92-57) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  

Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Państwu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Państwo ponoszą bezpośrednie kosztu zwrotu towarów (wysłania ich do nas, pakowania itp.).

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania przez nas towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towary bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy.

Termin jest zachowany jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni.

Odpowiadają Państwo za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów. Oznacza to, że konsument może korzystać z towaru tak, jak sprawdzałby go w sklepie stacjonarnym.

W przypadku rezygnacji z zakupu zwracany towar prosimy odesłać zwykłą przesyłką poleconą wraz z dowodem zakupu w naszym sklepie z dopiskiem „zwrot” na adres : FHU Gasport, Meissnera 1, 80-462 Gdańsk.

Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku nie przyjmujemy sklejonych na Państwa życzenie rakietek lub ich części.  

 

VI.   Reklamacje

Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła i są oryginalne. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

1. wad fabrycznych,

2. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,

3. niezgodności towaru z zamówieniem.

W przypadku wystąpienia jednej lub więcej z podanych sytuacji, prosimy o odesłanie towaru przesyłką poleconą na adres : FHU Gasport, Meissnera 1, 80-462 Gdańsk wraz z dowodem zakupu towaru w naszym sklepie z dopiskiem „reklamacja" i opisem przyczyn reklamacji oraz informacją jakiej formy kompensaty Państwo oczekują.

Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez nas przesyłki.

Po uiszczeniu opłaty klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy.  

W związku z obowiązkiem poinformowania o sposobach polubownego rozwiązywania sporów, podajemy link do internetowej platformy ODR.

Ze względu na specyfikę branży nie korzystamy z tzw. polubownych form rozwiązywania sporów. 

 

V.   Postanowienia końcowe: 

1.   Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a FHU Gasport.

2.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy.

3.   Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Klienta obowiązuje twa wersja Regulaminu, którą zaakceptował podczas dokonywania zakupów. 

4.   Oferta ważna tylko na terenie Polski.

Sklep jest w trybie podglądu

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.

{nocache:b3c3aa0f8391a4abfecd47e6d99b8926#0}
Click Shop | Hosting home.pl